تبلیغات
ازدواج به سبک ایرانی - مفهوم خلاصه ازدواج

ازدواج به سبک ایرانی
 
ازدواج نصف دین است!

 
هر انسانی بعد از سن بلوغ آرزوی ازدواج را در سر می پروراند و با تاسیس زندگی مشترک زناشویی ،استقلال و آزادی بیشتری بدست می آورد.یارومونس مهربان و محرم رازی می یابد و برای همین ،آغاز زندگی سعاتمند خویش را حساب و سالانه برای آن جشن می گیرد.
زن برای مرد و مرد برای زن آفریده شده اند و مانند مغناطیسی همدیگر را جذب می کنند.ازدواج و تاسیس زندگی مشترک خانوادگی یک خواسته ی طبیعی است که غرائزش در وجود انسان نهاده شده است و این یکی از نعمتهای الهی برای بشر است.
براستی غیر کانون گرم خانواده کجا را سراغ دارید که برای جوانان پناهگاه مطمئنی باشد؟ علاقه به خانواده است که جوان را از افکار پراکنده و اضطرابهای درونی نجات می دهد. در آنجاست که می توانند یار و مونس باوفا و مهربانی پیدا کنند که در شدائد و گرفتاریها یار و غمگسارشان باشد.
پیمان مقدس زناشویی رشته ای است آسمانی که دلها را به هم پیوند می زند ، دلهای پریشان را آرامش می دهد، افکار پراکنده را به یک هدف متوجه می سازد.براستی خانه جایگاه عشق و محبت ،کانون انس و مودت و بهترین آسایشگاه است.
طبقه بندی: ازدواج از دیدگاه جامعه شناسان، 
نوشته شده در تاریخ شنبه 10 اردیبهشت 1390 توسط مسعود خاكزادیه
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : مسعود
مسعود خاکزادیه